20200202

Rah-Ka: Varlıklı olanlar en iyileri alır!

...
Alfa Sentori'den ilham alan ve taşa ruh tevdi etmeden imar edilmesi mümkün olmayan dev kuleleri, kabartma sütunları, taş tabletleri, heykelleri, kayalık evleri ve her akımdan taş sanatlarını ilk kez gören tay ürkek ve şaşkındı. Sürüyü satın alma pazarına çektiler. Klandaki sentorlardan çok daha bakımlı olan sentorlar geldi atlar için. Varlıklı olanlar en iyileri alır! Her biri atları inceledi. Pazarlıklar yapıldı ve sürünün neredeyse tamamı satıldı. Ücretler ödendi, imparatorluk mühürleri vuruldu. Tay kalmıştı. Yaralıydı, hiçbir ticari zeka onu almak istemedi. Yüksek bir terastan seyrediyordu bilge Deha, elinde bir thyrsos vardı ve yanında uzun saçlarında çiçeklerden tacı olan Luh. Ve dostları Pholos, omuzlarında nebrisler ile. Küçük bir işaretiyle siyah, yaralı tay satın alındı. Sürüdeki atlar ayrıldı. Belki bu son vedaydı, bir daha asla birbirlerini görmeyeceklerdi. Ya bir ırgat, ya arkaik bir süs ya da sentor olacaklardı. Tay, kalacağı yere götürüldü. Yarası mandrake ile sarıldı. Bir derin gece daha geçirecekti. Ana ve atadan, Beyaz İnci'den uzakta. Dışarıdan Pholos'un sesi sızıyor, elindeki gümüş liriyle şarkı söylüyordu. Çok geçmedi, tay uykuya daldı, daha önce hiç işitmediği notaların dizlerinde.
...

| Rah-Ka'dan bir pasaj.

0 yorum:

Yorum Gönderme