20201001

Şaheser

Her kreatif sanatkârın bir şaheseri var. Ya sanatkârları yaratanın şaheseri? 

Aslında gerçekler, beş duyu organıyla güçlendirilmiş hayallerdir. Haktan başka gerçek yoktur. Öncelikle kişi bunu bilmeli. 

Şu bir hakikattir ki, insanoğlu asla hakka ulaşamaz. Kendi hakikatinde hakka ulaşabilir. Bu da onu kendine bir perde yapar. Dolayısıyla, hiç kimse hakka mutlak manada ulaşamaz. Bu irfan seviyesine ulaştığında, küçüklüğü ile övünür olmalı kişi. Kendisini hiçliğiyle tasdik etmeli. Haktan başka her şeyin hiçliğini de... Dua ise hiçin her şeyle buluşmasıdır, mikro ölçeğin makro bağlantılarıdır. 

Duası yoksa neye yarar bir hiç? Ve hiç değilsen neden dua edersin? 

İnsan egosu ıslah olmadan dünya ıslah olmaz ve aslında uzaydaki alternatif / akıllı yaşam formlarını da keşfedemez. Uzayda aradığı yaşamları kendisinde keşfetmeden bu mümkün olmaz. Gündüz göremediğini geceleyin hiç göremez. 

Evrenin hulasasıdır insan. Kainat gibi o da bilgi ve sevgiden oluşur. Ancak yaratıcının şaheseri farklıdır. Perdelerden azade, şaheserliği ile ayrılmalıdır. Herkes duvar, o ise kapı olmalıdır. Ve duvarlar koridorlara dönüp o kapıyı; şaheseri göstermelidir. Gerçeğe duvar isen (ki öyle) kapıyı göstermelisin. 

Kapı... 

Onda, önce bilginin ve sonra sevginin tevhidi olmalı. Esma ve ilmin ilahi döngüsü de. Arş'ın kusursuz bir yansıması olmalı. Zihin katmanlarının her birinde şah olmalı. Mekanlar ve dış onda olmalı. Parmak iziyle her eser benzersiz olsa da, şaheser ferdiyeti ile diğer eserlerden ayrılmalı. 

Ve... 

Ezelden gelip, 571 senesinde dünyaya doğmalı. Dünyanın güneş etrafında 61 kez dönmesi için gerekli zaman kadar yer yüzünde kalmalı. Göç ettiğinde ışığı miras bırakmalı. Eserlere yansımasıyla da fazla söze hacet bırakmamalı.