20201108

İsimler tekil boyutta birdir

(...) 

Kendisinden başka özne olmayan Özne, insana tüm isimlerini yükledi. Böylece diğer varlıklardaki bilgi insandakine göre sınırlı kaldı. Bu, onu mahlukata karşı üstün kıldı ancak büyük sorumluluğu da yüklenmiş oldu. Çünkü diğerleri ona boyun eğecekti. 

Özne, insana isimlerini yüklediğinde insana boyun eğmek aslında Özneye boyun eğmek oldu ancak İblis bunu bile bile itiraz etti. Esasen, Öznenin farklı tecellilerine boyun eğmeyi inkar etmiş oldu. Bu haksız yere büyüklenmekti. 

Her ne kadar Öznenin isimlerine mazhar olsa da insan için sınırlar vardır. Sınırlar insanın imtihanıdır. Çünkü insanoğlu sonradan varlık bulmuştur / yaratılmıştır ve yüklendiği isimler hakikatte kendisine ait değildir. Bu imtihanı veremezse bulunduğu ahvalden indirilir. 

İnsana yüklenen isimler Öznenin sonsuz bilgi ve sevgisinden gelir ve yine Öznenin sonsuz bilgi ve sevgisine ulaşılmasını sağlar. İnsanoğlunun en etkili özelliklerinden biri de kendini yenileyebilme yetisiydi ki bu, Öznenin koruyucu ve affedici yönüdür. 

İnsanların hepsinde ilahi isimler olmasına rağmen çoğu bu farkındalıkta olmadığından, Özne bu irfan seviyesine ulaşabilmeleri için onlara kendi içlerinden kutsal rehberler gönderir. Rehbere tam tabi olanlar felaha erer. 

Özneyi ve onun kendilerine tevdi ettiği isimleri inkar yolunu tutanlar azap ehlidirler, sonsuza dek. Azabın sonu gelmez, zira onlar kendilerinden başkası değillerdir ve bu zaman dışı bir kavramdır. Kendilerinden başka özne, isim ve fiil kabul etmemenin sonu bu oldu. 

Özneyi her tecellide ve nerede olursa olsun kabul etmeli insan; önce ve sonrasında, burada ve her yerde, madde ve manada, bilgi ve sevgide... Kutsal isimleri esfel ahval ile değişmek, cami-i esma olan insanı esfel-i safiline çevirir. 

Öznesiz kalmaktan korkma irfanı, işte en büyük marifettir bu. Esmaü'l hüsnayı kendi dünyasından devşirdiği isimlerle karıştırarak mukaddesatın üzerini örtmek, işte bu da küfrün aslıdır. Aslında var olan tüm isimler tekil boyutta birdir ancak bu düzeydeki irfan insanlar arasında eser miktardadır.

0 yorum:

Yorum Gönderme