20201110

Özne yerine ego

Fiil ve isimlerin verdikleri sözden dönmeleri Özneden uzaklaşmaktan başka bir şey değildir. Çünkü, Özne sözünden dönmez. Ve Özne, ancak hayra dair sözlerde sadakat ister. Onun istediği sadakat nihayetinde fiil ve isimlere iyilik getirecek hal ve davranışlardır. 

Kendisinden başka özne olmayan Özne tarafından konulan yasaklar, fiil ve isimler için güzel sonları haizdir. İnançların, hakikatin bir kısmı için olması bir kısmı için de olmaması; hiç olmaması gibidir. Bu hem hikmet hem de kudret seviyesinde kerihtir. Her ne kadar fiiller ve isimler Öznesiz yaşasalar da, Özne onlardan gafil değildir. 

İnanmamaya bir neden olarak kalplerinin kılıflı / örtülü olduğunu ileri sürenler, aslında bir neden değil sonuç ileri sürdüklerinin farkında değillerdir. Çünkü, Özne onların ahvali nedeniyle onları terk etti. Onlar Özneyi terk etti, Özne de onları. Tükenmek bilmeyen garezleri gibi içlerinde yaşattıkları cehennemin de ateşi sönmez. 

Özne yerine egoyu tercih edenler, rehberlerin uyarılarına ve müjdelerine kulak vermediler ve gerçeklerin üstünü örttüler. Dünya için ukbayı terk ettiler. Halbuki bir gün herkes ukba için dünyayı terk edecekti. 

Öznenin rehberlere lütufta bulunmasına dayanamayan fiiller ve isimler hakikati reddederek örtmeye çalışırlar. Aslında üstünü örtmek istedikleri cennetleridir. 

Fiiller ve isimler ne sevgiye ne de bilgiye ibadet ederler, gerçekte Özneden başka mabud yoktur. Ne var ki insanlardan irfan sahibi olanlar eser miktardadır.

0 yorum:

Yorum Gönderme