20201107

Öznesiz hayat sürenler

(...) 
Cennet, hakikatte kendisinden başka özne olmayan Özneyi yaşamlarının tekil öznesi olarak kabul eden insanların içindedir. Varlık olmak bakımından var olan cennete girdiklerinde ise onu kendi içlerindeki cennet gibi tanırlar. Sonsuzluk da bizzat kendileri olur. 

Mahlukat, Öznenin yarattıkları olmak bakımından tekildir. İnananlar bu açıdan bakar ve hakkı tanırlar. Öznesiz hayat sürenler ise mahlukatı toplar, çıkarır, çarpar ve nihayetinde böler. 

Tekil Özne yerlerin ve göklerin nuru olduğundan, onu özne olarak kabul edenler için her şey ayan beyan ortadadır. Özneyi inkar edenler ise her yer ışıkla doluyken karanlığın içinde yaşarlar. 

Öznesiz yaşamlar, fıtrattan gelen ışığı da göremezler. Bu nedenle yaşadıkları her yerde özü yaşamayı kaçırırlar. Özsüz / Öznesiz yaşamın sonuçları böylelikle kendilerine geri döner. 

Özneyi inkar etmek başıboş hayaller ülkesinde kaybolmaktır. Daha önce yokken şimdi var olan gerçekte özne olamaz. Muvakkat bir ömrü olan gerçekte özne olamaz. Kaderini bilmeyen gerçekte özne olamaz. 

Dünyadaki en üst seviye yaşam için her şey insana mahsus iken, bu yaşamı lütfeden özneyi aramamak özün ölümüdür.

0 yorum:

Yorum Gönderme